• Nabór do klasy pierwszej
  Nabór do klasy pierwszej

  W naszej szkole uczymy w dwóch budynkach z pełną infrastrukturą sportowo - rekreacyjną!
  Posiadamy:
  - salę do zajęć z Integracji Sensorycznej,
  - multimedialne pracownie,
  - bardzo dobrze wyposażone, wygodne świetlice.
  Uczymy w oddziałach dwujęzycznych,sportowych oraz oddziałach Montessori.
  Organizujemy Zielone i Białe Szkoły, wycieczki zagraniczne oraz Pikniki Rodzinne.

 • Łączymy tradycję z nowoczesnością
  Łączymy tradycję z nowoczesnością

  Prowadzimy oddziały z pedagogiką M. Montessori
  Realizujemy innowacje pedagogiczne, programy i projekty międzynarodowe
  Oferujemy liczne zajęcia pozalekcyjnych
  Działalność szkoły wspiera stowarzyszenie „Czwórka na szóstkę”

 • Realizujemy pasje sportowe
  Realizujemy pasje sportowe

  Prowadzimy oddziały sportowe od klasy VI
  Organizujemy naukę pływania od klasy pierwszej
  Jesteśmy szkołą OSPR oraz uczestniczymy w programie SOS
  Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo każdego ucznia!

 • Kompetencje kluczowe
  Kompetencje kluczowe

  Prowadzimy oddziały dwujęzyczne od kl. VII
  Współpracujemy z wolontariuszami z całego świata.
  Organizujemy dla dzieci, rodziców i opiekunów zajęcia otwarte,
  wydarzenia z cyklu Żywe lekcje historii
  Prowadzimy Akademię Malucha

E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

Sprawozdanie z realizacji mobilności w terminie 19-23.07.2021– uczestnik: Dorota Drobiazg

         W dniach 19-23.07.2021 r. uczestniczyłam w kursie języka angielskiego w miejscowości St. Julian's na Malcie. Szkoła jaką wybrałam do realizacji kursu to Maltalingua.

        Projekt pt. "Wysokie kompetencje językowe kluczem do sukcesu szkoły" w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" realizowany był ze środków POWER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, a współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego..

        Celem wyjazdu było podniesienie swoich kompetencji językowych, przede wszystkim umiejętności komunikacji oraz poznanie historii i kultury Malty.

Przed wyjazdem, moje umiejętności językowe były na poziomie podstawowym. Kurs z pewnością podniósł moje umiejętności jeśli chodzi o słuchanie, czytanie, pisanie czy też zasób słownictwa. Zajęcia były prowadzone w małych grupach, co dało możliwość prowadzącemu dostosowania form i metod do poziomu uczestników. W moje grupie było 7 osób pochodzących z Francji, Czech, Polski, Japonii oraz Korei.

Większość zajęć odbywała się metodą komunikacyjną. Podczas zajęć cały czas byliśmy aktywizowani poprzez różne ćwiczenia i zadania do wykonania. Była praca z tekstem, ćwiczenia gramatyczne, ćwiczenia ze słuchu, a przede wszystkim ćwiczenia komunikacyjne. Nabyte podczas kursu umiejętności mogłam ćwiczyć w praktyce w środowisku i społeczności anglojęzycznej podczas poznawania Malty. Dzięki realizacji projektu przełamałam swoją barierę językową i uwierzyłam we własne możliwości i umiejętności nabyte na kursie.

        Uczestnictwo w mobilności to nie tylko nauka, ale również możliwość zwiedzenia pięknej wyspy, jaką jest Malta. Odwiedziłam wiele miast m.in.: La Valetta- stolicę Malty, Mdina, Marsaxlokk, Sliema, St. Julian's, maltańskie Trójmiasto: Isla, Birgu i Bormla, a także przepiękne wyspy Gozo i Comino.

        Wyjazd umożliwił mi nie tylko szlifowanie języka angielskiego, ale przede był okazją do nawiązania nowych znajomości i wymiany doświadczeń zawodowych, ponieważ w mojej grupie było kilku nauczycieli. Nabyte umiejętności będę wykorzystywać w pracy np. realizując projekty europejskie czy współpracując z innymi europejskimi nauczycielami.

Wyjazd dał mi możliwości poznania nowych osób, wymianę doświadczeń oraz poznanie kultury i zwyczajów innych krajów.

Dorota Drobiazg

https://youtu.be/qa5_NEa73vU

 

Sprawozdanie z realizacji mobilności w terminie 27.06 – 03.07.2021r. – uczestnik: Mieczysław Dygas

            W dniach 27.06 – 03.07. 2021 uczestniczyłem w mobilności dofinansowanej z programu UE, a dokładniej w kursie języka angielskiego organizowanym przez szkołę Maltalingua School of English 2, Birkirkara Hill, St. Julians Malta. Kurs poprzedzony był testem diagnozującym moje umiejętności w zakresie języka angielskiego i na tej podstawie zostałem zakwalifikowany do odpowiedniej grupy. Zajęcia na kursie prowadzone były w małej grupie obejmującej 8 osób. Realizowane były metodami aktywizującymi, obejmowały lekcje, wymowę i konwersację. Grupa składała się z kursantów różnych narodowości. Poza mną uczestniczyli w niej ,,studenci" z Włoch, Kolumbii, Francji, Czech, Węgier. Wymiana poglądów w języku angielskim na różne tematy pozwoliła poznać różnice kulturowe i różny sposób traktowania tych samych zagadnień w poszczególnych krajach. Poziom kursu był bardzo profesjonalny.

Nasze działanie, tzn. moje oraz koleżanek i kolegów - pozostałych uczestników programu zatytułowane "Wysokie kompetencje językowe kluczem do sukcesu szkoły" w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" realizowane było ze środków POWER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, a współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

             Dzięki uczestnictwu w zajęciach poznałem różne sposoby prowadzenia zajęć językowych metodami aktywnymi. Podniosłem własne umiejętności w zakresie komunikowania się w języku angielskim. Odświeżyłem swoje wiadomości i praktycznie stosowałem język angielski w codziennych sytuacjach życiowych, rozmowach z kolegami z innych krajów i mieszkańcami Malty. Poszerzyłem wiedzę dotyczącą kultury różnych krajów, poznałem też historię i zabytki kraju docelowego. Po zajęciach zwiedziłem szereg pięknych miasteczek Malty i przylegające wyspy – Gozo i Comino. Niezwykłe wrażenie wywarła na mnie Valetta – stolica Malty, Mdina czy wioska rybacka – Marsaxlook.

             Zdobyte wiadomości i doświadczenie wyniesione z realizacji programu z pewnością przyczyni się do wykorzystania tej wiedzy w pracy, w przygotowaniu i realizacji następnych projektów europejskich. Udział w programie był wspaniałą przygodą, okazją do poznania nowych ludzi z innych krajów i porozmawiania z nimi na różne tematy. Chętnie wziąłbym udział w realizacji podobnego programu w przyszłości.

Mieczysław Dygas

 

Sprawozdanie z realizacji mobilności w terminie 19.07 – 30.07.2021 – uczestnik: Małgorzata Szuba

          W dniach 19.07 – 30.07.2021 uczestniczyłam w mobilności współfinansowanej z EFS w ramach PO WER w związku z realizacją programu Międzynarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej. Integralną część mobilności stanowił kurs języka angielskiego ukończony w szkole Maltalingua School of English na Malcie. Kurs poprzedził test weryfikujący poziom znajomości języka obcego, na podstawie którego zostałam zakwalifikowana do grupy zaawansowanej. Uczestniczyłam w kursie ogólnym, obejmującym 20 godz. tygodniowo oraz kursie intensywnym, 30-godzinnym.

          Zajęcia prowadzone były w małej grupie obejmującej 9 osób przez nauczycieli anglistów z Anglii, Malty i Australii. Również grupa uczestników kursu była zróżnicowana pod względem narodowościowym – wraz ze mną w grupie znaleźli się Francuzi, Brazylijka, Czesi, Niemcy, Japończycy i Węgier. Skład grupy sprawił, że wszyscy uczestnicy porozumiewali się ze sobą wyłącznie w języku angielskim, również w przerwach pomiędzy zajęciami, co dodatkowo stwarzało możliwość podnoszenia kompetencji językowych. Podczas zajęć nauczyciele stosowali aktywizujące metody pracy oraz korzystali z multimediów. Ćwiczone były wszystkie sprawności językowe z akcentem na mówienie i rozumienie ze słuchu. Często stosowano pracę w parach lub grupach. Poza materiałami z podręcznika wykorzystywane były dodatkowe karty pracy oraz ciekawe strony www. Dużą wagę przywiązywano do wzbogacania słownictwa. W rozmowach pomiędzy uczestnikami kursu obecne były treści realio – i kulturoznawcze, uczestnicy kursu wymieniali się poglądami i doświadczeniem. Po zajęciach wspólnie z uczestnikami kursu poznawaliśmy kraj, mieliśmy okazję poznać dwie sąsiadujące wyspy – Gozo i Comino oraz szereg zabytkowych miast z Valettą, stolicą Malty na czele.

         Dzięki realizacji mobilności w kraju anglojęzycznym miałam okazję znacznie podnieść swoje kompetencje językowe – zróżnicowana językowo grupa na kursie stworzyła możliwość do intensywnego wykorzystywania języka angielskiego. Miałam okazję poznać różne style nauczania, nowe metody pracy, podzielić się doświadczeniem jako nauczyciel języka obcego. Podczas kursu nawiązałam kontakty, które w przyszłości być może zaowocują współpracą w innych projektach. Podczas mobilności podniosłam swoje kompetencje społeczne, współpracowałam w grupie i przy organizacji wspólnych przedsięwzięć. Dzieliłam się wiedzą i doświadczeniem z innymi osobami, które przyjechały na Maltę po raz pierwszy.

        Zdobyte doświadczenie i wiedza z pewnością zostaną wykorzystane w innych projektach, w których chciałabym wziąć udział jako autor projektu, koordynator i uczestnik. W przyszłości chciałabym kontynuować naukę języka i zdobyć odpowiedni certyfikat.

Małgorzata Szuba

Sprawozdanie z realizacji mobilności w terminie 12.07 – 23.07.2021 – uczestnik: Katarzyna Wojciechowska

       W terminie 12-23.07.2021 r. wzięłam udział w kursie metodycznym dla nauczycieli "CLIL – Methodology and ICT Tools for Teachers working with CLIL". Kurs odbywał się na Malcie, w miejscowości St. Julian's. Były to zajęcia skierowane w szczególności do nauczycieli uczących zarówno języka obcego, jak i przedmiotu. Szkołą, w której odbywał się kurs była Executive Training Institute (ETI Malta).

       Celem wyjazdu było podniesienie moich kompetencji w zakresie nauczania w klasach dwujęzycznych, poznanie nowoczesnych, aktywizujących metod pracy oraz rozwinięcie umiejętności informatycznych i komunikacyjnych w zakresie posługiwania się językiem akademickim dotyczącym danego przedmiotu nauczania, w moim przypadku geografii. Element uzupełniający stanowiło podniesienie kompetencji kulturowych.

       Zajęcia odbywały się w międzynarodowych grupach do 10 osób, z wykorzystaniem laptopów.  Językiem komunikacji był j. angielski. Kurs składał się z dwóch dużych modułów. Pierwszy zaznajamiał z metodą CLIL, wprowadzał informacje dotyczące określania celów lekcji wg taksonomii Blooma, uczyliśmy się jak pisać scenariusze lekcji uwzględniając cele komunikacyjne, wielorakie inteligencje, jak dopasowywać treść lekcji do potrzeb i możliwości językowych uczniów, w jaki sposób uwzględniać kontekst kulturowy oraz jak dokonać prawidłowej oceny postępów uczniów udzielając im równocześnie informacji zwrotnej.  Drugi moduł dotyczył praktycznego wykorzystania nowoczesnych narzędzi internetowych takich jak Multidict, Wordlink czy Clilstore, uczyliśmy się także jak stworzyć Webquest.

        W ramach kursu szkoła zapewniła również wycieczki zorganizowane z przewodnikiem. Odwiedziliśmy stolicę Malty Valettę, dawną stolicę Mdinę, zwaną Cichym Miastem, wyspy Gozo i Comino, klify Dingli oraz Złotą Plażę.

       Wyjazd szkoleniowy na Maltę był nie tylko znakomitym sposobem na podniesienie moich kwalifikacji zawodowych, był także świetną okazją do przyjrzenia się temu jak funkcjonuje dwujęzyczność w praktyce w kraju, który posiada dwa języki urzędowe (angielski i maltański). Kurs możliwił mi też nawiązanie nowych znajomości i wymianę doświadczeń zawodowych. Nabyte umiejętności będę wykorzystywać na lekcjach j. angielskiego i geografii, ze szczególnym uwzględnieniem klas dwujęzycznych.

       Projekt szkolny pt. "Wysokie kompetencje językowe kluczem do sukcesu szkoły" w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" realizowany był ze środków POWER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, a współfinansowany przez Unię Europejską z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Katarzyna Wojciechowska

Sprawozdanie z realizacji mobilności w terminie 19-23.07.2021– uczestnik: Izabela Witkowska

        W dniach 19-23.07.2021 r. uczestniczyłam w metodycznym kursie dla nauczycieli języka angielskiego Gateway Teacher Training Primary Education Programme, który obejmował 30 godzin i prowadzony był przez doświadczonego metodyka Gateway School of English w urokliwym miasteczku st. Julian’s na Malcie.

       Projekt "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" pt. "Wysokie kompetencje językowe kluczem do sukcesu szkoły" realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

       Celem uczestniczenia w kursie było wzbogacenie warsztatu pracy o nowe metody i sposoby prowadzenia lekcji dla uczniów szkoły podstawowej oraz wyjaśnienie znaczenia kompetencji kluczowych i skupienia się w szkole na jakości prowadzenia tego procesu. Dodatkowo wyjazd pozwolił mi na praktyczne wykorzystanie języka w codziennych sytuacjach i poszerzył wiedzę na temat kultury i tradycji jednego z wyspiarskich państw Morza Śródziemnego – Malty.

       Ukończony przeze mnie kurs odświeżył moją wiedzę na temat metodologii nauczania języka angielskiego i zachęcił do poszukiwania nowych rozwiązań, które usprawnią pracę z uczniami o zróżnicowanym poziomie znajomości języka. Dużo uwagi było poświęcone na naukę form i metod nauczania wszystkich umiejętności językowych tj. czytania, pisania, słuchania i mówienia. Istotne również było poznanie sposobów prawidłowego nauczania słownictwa w kontekście oraz poprzez skojarzenia i praktyczne działanie. Poruszony został też temat konieczności zachęcania uczniów do tworzenia prostych ustnych wypowiedzi na dowolne tematy, co w przyszłości pomaga pokonać bariery komunikacyjne oraz wykorzystać i zastosować wiedzę w różnych kontekstach. Na zajęciach miałam okazję pracować z nauczycielami z Niemiec oraz Czech. Bezcenną okazuje się być wymiana doświadczeń na temat pracy z dziećmi i młodzieżą, a przede wszystkim zaspakajania ich indywidualnych potrzeb i angażowania do współpracy. Codzienny kontakt z metodykiem, aktywność na zajęciach, współdziałanie i praca w grupie z pewnością poszerzyła moje kompetencje językowe. Zdobyte wiadomości oraz materiały wykorzystam do pracy z moimi uczniami.

       Uczestnictwo w mobilności było również okazją do poznania kultury i historii Malty, zachowań mieszkańców, wyjątkowej architektury i zjawisk przyrodniczych. Bogata fotorelacja z takich miejsc jak Valetta, Sliema, St. Julian's, maltańskie Trójmiasto czy też wyspa Gozo uatrakcyjnią prowadzone przeze mnie zajęcia z zakresu kultury krajów europejskich.

Izabela Witkowska

 

Sprawozdanie z realizacji mobilności w terminie 19-23.07.2021– uczestnik: Katarzyna Drypa-Skrok

         W dniach 19-23.07.2021 r. uczestniczyłam w kursie języka angielskiego w miejscowości St. Julian's na Malcie w szkole językowej Maltalingua.

        Projekt pt. "Wysokie kompetencje językowe kluczem do sukcesu szkoły" w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" realizowany był ze środków POWER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, a współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od pierwszych chwil pobytu na Malcie byłam zmuszona do posługiwania się językiem angielskim, którego używałam w sytuacjach związanych z organizacją podróży i pobytu.  Celem wyjazdu było podniesienie moich kompetencji językowych, przede wszystkim umiejętności komunikacji, pokonanie bariery językowej, nawiązanie kontaktów z nauczycielami z innych krajów oraz poznanie aspektów kulturowych i historycznych kraju anglojęzycznego, jakim jest Malta.

Przed wyjazdem dokonałam analizy umiejętności językowych i określiłam cele, które chciałam zrealizować podczas pobytu na Malcie. Kurs, w którym uczestniczyłam był na poziomie średniozaawansowanym B1+. Zajęcia były prowadzone w małych grupach, co dało możliwość prowadzącemu dostosowania form i metod nauczania do poziomu uczestników. W moje grupie było 5 osób: 2 nauczycielki pochodzące z Francji, 1 osoba z Japonii oraz 1 osoba z Polski. Nasze nauczycielki pochodziły ze Szkocji, Australii i Malty. Chociaż wszystkie mówiły bardzo wyraźnie w języku angielskim, każda z nich miała inny akcent, do którego musiałyśmy się przyzwyczaić. Dzięki temu nabyłam umiejętność rozumienia osób pochodzących z różnych krajów i mówiących po angielsku z różnymi akcentami.

Większość zajęć odbywała się metodą komunikacyjną. Podczas zajęć cały czas byłyśmy aktywizowane poprzez różne ćwiczenia i zadania do wykonania. Była praca z tekstem, ćwiczenia gramatyczne, ćwiczenia ze słuchu, a przede wszystkim ćwiczenia komunikacyjne. Nabyte podczas kursu umiejętności mogłam ćwiczyć w praktyce w środowisku i społeczności anglojęzycznej podczas poznawania Malty. Dzięki realizacji projektu przełamałam swoją barierę językową i uwierzyłam we własne możliwości językowe. Zaprzyjaźniłam się z koleżankami ze Francji i mam nadzieję na nawiązanie bliższej współpracy.

        Uczestnictwo w mobilności to nie tylko nauka, ale również możliwość zwiedzenia pięknej wyspy, jaką jest Malta. Odwiedziłam wiele miast m.in.: La Valettę- stolicę Malty, Mdinę, Marsaxlokk, Sliemę, St. Julian's, maltańskie Trójmiasto: Isla, Birgu i Bormla, a także przepiękne wyspy Gozo i Comino.

Wyjazd umożliwił mi szlifowanie języka angielskiego oraz był okazją do nawiązania nowych znajomości i wymiany doświadczeń zawodowych. Nabyte umiejętności będę wykorzystywać w pracy np. realizując projekty europejskie czy wycieczki zagraniczne dla uczniów.

Wyjazd dał mi możliwości poznania korzyści, jakie daje przynależność do Unii Europejskiej i możliwości wykorzystania funduszy unijnych do podnoszenia własnych kompetencji zawodowych. Po zakończeniu mobilności zamierzam nadal kontynuować naukę języka angielskiego, aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy .

Katarzyna Drypa - Skrok


    

 

 Sprawozdanie z realizacji mobilności w terminie 02-06.08.2021– uczestnik: Anna Podgórska

W dniach 02.08 – 06.08 wzięłam udział w kursie metodycznym dla nauczycieli języka angielskiego. Zajęcia odbywały się w Gateway School of English GSE w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej", który realizowany był ze środków POWER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, a współfinansowany przez Unię Europejską z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kurs obejmował 30 godzin a zajęcia prowadzone były przez doświadczonego nauczyciela akademickiego. Koncentrowały się one w dużej mierze na komunikacji (czemu sprzyjał fakt, iż w grupie były tylko dwie uczestniczki) ale również ćwiczone były takie umiejętności jak praca z tekstem, czytanie, pisanie. Zajęcia przebiegały w bardzo przyjaznej atmosferze, duża ich część dotyczyła historii Malty, życia codziennego mieszkańców itp., a ich zwieńczeniem było wspólne wyjście do kawiarni.

Kurs pozwolił mi odświeżyć i poszerzyć swoje umiejętności językowe, musiałam posługiwać się językiem angielskim w różnych sytuacjach co dla mnie jako anglisty było bardzo ważne. Poznałam nowe metody nauczania, które z pewnością wykorzystam w swojej pracy. Nawiązałam również cenne kontakty zawodowe, które mam nadzieję zaowocują w przyszłości. Miałam okazję zwiedzić przepiękne miejsca na Malcie, m.in. Valettę, Mdinę, wyspę Comino, które zrobiły na mnie duże wrażenie.

Udział w projekcie z całą pewnością wpłynął na mój rozwój zarówno osobisty jak i zawodowy a zdobyte umiejętności podniosą jakość mojej pracy.

Anna Podgórska

 

Sprawozdanie z realizacji mobilności w terminie 02-06.08.2021– uczestnik: Monika Dziubińska

W dniach 02.08.-06.08.2021r. uczestniczyłam w projekcie „ Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. Projekt realizowany ze środków POWER Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój , Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kurs języka angielskiego odbywał się na Malcie a dokładniej w miasteczku St. Julian’s w szkole o nazwie Maltalingua. Głównym celem wzięcia udziału w projekcie była nauka języka angielskiego , umiejętności komunikacji w danym języku , integracji oraz poznanie nowych miejsc ich kultury i historii.

Na podstawie testu diagnozującego, który został przeprowadzony przed wyjazdem została zweryfikowana moja wiedza językowa na podstawie której zostałam przydzielona do odpowiedniej grupy. Moja wiedza językowa przed wyjazdem określam na podstawową ale dzięki uczestnictwie w projekcie moje umiejętności językowe znacznie wzrosły.

Zajęcia odbywały się w trybie stacjonarnym, w małych grupach, moja grupa liczyła 12 osób, głównie byli to Polacy. Na zajęciach stosowane były różne metody aktywizujące dzięki którym atmosfera w grupie była bardzo przyjazna, ćwiczyliśmy głównie sprawności językowe i słuchanie. Często pracowaliśmy w grupach lub parach dzięki czemu mieliśmy możliwość ćwiczenia swobodnego wypowiadania się. Dostawaliśmy karty pracy na których mieliśmy możliwość zapisywania ważnych komunikatów i zwrotów. Proponowane ćwiczenia i zadania do wykonania dawały możliwość wymiany różnych spostrzeżeń poprzez komunikację w języku angielskim. Zdobyte umiejętności mogłam wykorzystać w czasie poznawania miasta. Dzięki możliwości wzięcia udziału w projekcie przełamałam swoją barierę językowa i uwierzyłam w siebie, w moje możliwości i umiejętności.

Dzięki mobilności miałam możliwość poznania wyspy- Malty jej obecnej stolicy Valetty a także Mdiny, Sliemy, St. Julian’s i wyspy Comino i Gozo.

Udział w projekcie był wspaniałym przeżyciem, dającym możliwości poznania języka angielskiego ,nowych ludzi, kultury i miejsc. W przyszłości chciałabym brać udział w podobnych projektach oraz kontynuować naukę języka angielskiego i przekazywać ja innym.

Monika Dziubińska

 

Sprawozdanie z realizacji mobilności w terminie 02-06.08.2021– uczestnik: Justyna Kowalska

      W dniach 02.08. – 06.08.2021 uczestniczyłam w mobilności współfinansowanej z EFS w ramach PO WER w związku z realizacją programu Międzynarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej. Najważniejszą częścią mobilności był kurs języka angielskiego, który realizowałam w szkole Maltalingua School of English Birkirkaria 2 , w miejscowości St. Julians, Malta . Na podstawie testu weryfikującego znajomość języka angielskiego, zostałam zakwalifikowana do grupy podstawowej, obejmującej 20 godzin nauki. Zajęcia prowadzone były w małej grupie obejmującej 12 osób. Pozostałe osoby to nauczyciele i pracownicy ze szkoły w Bydgoszczy. Zajęcia prowadzone były w sposób bardzo profesjonalny, z wykorzystaniem metod aktywizujących i multimediów. Ćwiczone były wszystkie sprawności językowe z naciskiem na mówienie i rozumienie ze słuchu. Najczęściej stosowano pracę w parach lub grupach. Poza materiałami z podręcznika wykorzystywane były dodatkowe karty pracy. Dużą wagę przywiązywano do wzbogacania słownictwa. Podczas trwania zajęć wszyscy uczestnicy porozumiewali się ze sobą wyłącznie w języku angielskim, również w przerwach pomiędzy zajęciami, zachęcani przez personel szkoły, staraliśmy się porozumiewać w języku angielskim, wykorzystując poznane na lekcjach słownictwo i zwroty, co stwarzało świetną okazję do utrwalania poznanego materiału i nabywania nowych umiejętności. Po zajęciach wspólnie z uczestnikami kursu poznawaliśmy kraj, mieliśmy okazję poznać dwie sąsiadujące wyspy – Gozo i Comino oraz szereg zabytkowych miast, takich jak Mdina dawna stolica Malty, Sliema i Valetta obecna stolica Malty.

      Dzięki realizacji mobilności w kraju anglojęzycznym miałam okazję podnieść swoje kompetencje językowe. Podczas kursu nawiązałam kontakty, które w przyszłości być może zaowocują współpracą w innych projektach. Podczas mobilności podniosłam swoje kompetencje społeczne, współpracowałam w grupie i przy organizacji wspólnych przedsięwzięć. Dzieliłam się wiedzą i doświadczeniem z innymi osobami.

      Zdobyte doświadczenie i wiedza z pewnością zostaną wykorzystane w innych projektach, w których chciałabym wziąć udział jako uczestnik. W przyszłości chciałabym kontynuować naukę języka.

Justyna Kowalska

 Sprawozdanie z realizacji mobilności w terminie 02-06.08.2021– uczestnik: Magdalena Błaszczyk

Maltalingua School of English, szkoła w której miałam okazję odbyć kurs, to świetny centralny punkt w St. Julians. Wyposażona w nowoczesne sale lekcyjne, piękny widokowy taras mieszczący się na dachu szkoły, gdzie widok rozpościera się na urokliwą, bajkową zatokę St. Julian’s, a także basen, przy którym było można spędzić miło czas w przerwie międzylekcyjnej. Kurs, na który uczęszczałam, poprzedzony był testem diagnozującym poziom języka angielskiego, i na jego podstawie, zostałam zakwalifikowana do grupy na odpowiednim poziomie. Zajęcia podczas kursu prowadzone były w małej grupie obejmującej 12 osób o podobnym poziomie i umiejętności języka angielskiego. Ćwiczenia odbywały się w grupach oraz parach, zadania wymagały konwersacji między innymi uczestnikami, pracy z tekstem, słuchaniu i pisaniu. Na koniec kursu, każdy z uczestników wypełnił test weryfikujący zdobytą wiedzę, po jego wykonaniu odbyło się uroczyste rozdanie certyfikatów. W czasie wolnym, razem z moimi koleżankami, kursantkami, miałyśmy okazję uczestniczyć w wycieczkach organizowanych przez szkołę, każdy wyjazd był ubezpieczony i bardzo dobrze zorganizowany.

Podczas przemieszczania się na wyspie, miałam okazję komunikować się w języku angielskim, gdzie ludzie na niej żyjący dali się poznać z życzliwości i serdeczności. Dzięki temu miałam okazję powtórzyć sobie przyswojone reguły i zwroty, co znacznie wzbogaciło moje słownictwo. Poznawałam kulturę i historię Malty. Miałam okazję zobaczyć przylegające wyspy – Gozo i Comino, a także zwiedzić miasteczka Valetta - stolicę Malty, oraz dawną stolicę Mdinę, która zachwyciła mnie swoimi wąskimi uliczkami i pięknym widokiem na całą wyspę.

Odbyty kurs na Malcie to intensywna nauka języka w krótkim czasie, która pozwoliła mi nabyć i poszerzyć kompetencje językowe, poprzez samokształcenie korzystając ze zgromadzonych materiałów z kursu oraz komunikując się w strefie publicznej na wyspie. Ponadto pobyt sprawił, że stałam się bardziej otwarta na komunikację w obcym języku. Podczas zajęć poznałam różne narzędzia metodyczne i aktywizujące, które z pewnością wykorzystam na zajęciach szkolnych.

Magdalena Błaszczyk

 

 

Sprawozdanie z realizacji mobilności w terminie 26.06 – 10.07.2021 – uczestnik: Paweł Błajszczak

W dniach 26.06.-10.07.2021r. uczestniczyłem w projekcie „ Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. Projekt realizowany ze środków POWER Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój , Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kurs języka angielskiego odbywał się na Malcie w miejscowości St. Julian’s w szkole językowej o nazwie Maltalingua. Głównym celem była nauka języka angielskiego, poznanie nowych miejsc ich historii oraz komunikowanie się z nowo poznanymi ludźmi.

Na Malcie przebywałem przez dwa tygodnie, w pierwszym tygodniu razem z dwoma kolegami z pracy, w drugim tygodniu byłem sam. Pierwszy tydzień to uczęszczanie na zajęcia Standard English Course, drugi zdecydowałem się na Intensive English Course, który składał się z trzech półtorej godzinnych bloków z przerwą na lunch. Zajęcia prowadzone były w małych grupach składających się z ludzi z różnych krajów świata, m.in. Węgry, Szwajcaria, Brazylia, Japonia, Włochy. Moim zdaniem jedną z najcenniejszych korzyści jaką zdobyłem po kursie to możliwość zanurzenia się w język angielski w wykonaniu lektorów z różnych krajów z różnym akcentem. Kolejna bezcenna korzyść to komunikacja z nowo poznanymi osobami czy to na kursie czy w czasie wolnym. Nigdy nie zapomnę akcentu języka angielskiego w wykonaniu kolegi z Hiszpanii oraz drugiego z Włoch, w trakcie małej dyskusji, dodając do tego mój akcent powstał wspaniały angielski koktajl językowy. Każdy uczestnik kursu otrzymał certyfikat jego ukończenia po zaliczeniu testu.

W chwilach wolnych brałem udział w wycieczkach fakultatywnych organizowanych przez szkołę Maltalingua poznając różne piękne zakątki Malty czy też wysp z nią sąsiadujących Gozo i Comino, jak również śródziemnomorską kulturę i historię dzieląc się w codziennych sytuacjach swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi osobami.

Udział w projekcie ożywił moją znajomość języka angielskiego i sprawił go bardziej użytecznym. Zdobyte kompetencje wykorzystam w pracy z młodzieżą jak również w życiu codziennym Lecąc na Maltę największe problemy miałem z komunikacją i uważam że dzięki udziałowi w projekcie przełamałem swoją barierę językową.

Paweł Błajszczak

Sprawozdanie z realizacji mobilności w terminie 26.06 – 03.07.2021 – uczestnik: Zbyszek Jurek

W dniu 26 czerwca 2021 r. wraz z dwoma kolegami z pracy wyruszyłem w podróż ku lepszej znajomości języka angielskiego. Podróż ta wiodła do jednego z najodleglejszych zakątków Europy: Maltę. To właśnie na tą słoneczną i gorącą wyspę położoną na Morzu Śródziemnym udałem się tego dnia by zwiększać swoje kompetencje językowe.

Wyjazd mój i udział w zagranicznym kursie doskonalącym z języka angielskiego był możliwy dzięki uczestnictwu Szkoły Podstawowej nr 4 w projekcie pt. "Wysokie kompetencje językowe kluczem do sukcesu szkoły" w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" , który realizowany był ze środków POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój), a współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tygodniowy kurs językowy odbywał się w dniach 28.06.2021r. - 02.07.2021r. w szkole Maltalingua zlokalizowanej w urokliwym, nadmorskim miasteczku St. Julians.

Rozpoczęcie kursu było poprzedzone napisaniem przez każdego z uczestników testu diagnozującego, na podstawie którego uzyskiwało się kwalifikacje do grupy o właściwym poziomie. Prowadzący podczas zajęć kładli przede wszystkim nacisk na rozwijanie umiejętności konwersacji w języku angielskim, chociaż nie brakowało również okazji do doskonalenia czytania, słuchania, czy gramatyki. Przebieg zajęć w głównej mierze oparty był o metody aktywizujące, których celem było stworzenie adeptom języka angielskiego jak najczęstszych okazji do posługiwania się nim. Obecność wśród kursantów ludzi z rozmaitych zakątków świata (Kolumbia, Włochy, Japonia, Francja) stanowiła sprzyjającą okoliczność do szerokiej wymiany doświadczeń i poglądów zarówno podczas zajęć w szkole, jak i na wycieczkach krajoznawczych organizowanych przez Maltalingua. Osobiście wątpię , czy może być lepsza okazja do „oswobodzenia” mówienia po angielsku niż wspólne, międzynarodowe doznawanie podziwu w okolicznościach tak urokliwych jakich można zasmakować na plażach Comino, Gozo czy wśród zabytków Valletty oraz Mdiny.

Udział w zagranicznym kursie językowym był dla mnie bardzo satysfakcjonującym doświadczeniem. Dzięki niemu jestem obecnie w stanie dużo dokładniej określić swoje mocne i słabe strony w dziedzinie znajomości języka angielskiego, a przez to ukierunkować swoje działania związane z dalszym rozwijaniem kompetencji językowych.

Zbyszek Jurek

Back to top

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Zakończenie klas 8

czwartek 20.06.2024r. godz. 17.00 sala gimnastyczna budynek przy ul. Cieśli

 

Zakończenie klas 1-3

piątek 21.06.2024r. godz. 9.00 sala gimnastyczna budynek przy ul. Mickiewicza

 

Zakończenie klas 4-7

piątek 21.06.2024r. godz. 9.45 sala gimnastyczna budynek przy ul. Cieśli