E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

Cele i zadania:
Uczeń:
- poznaje historię Sandomierza,
- poznaje położenie geograficzne miasta,
- poznaje ciekawe osoby i interesujące miejsca w okolicy,
- integracja grupy : wdrażanie do zgodnego i wspólnego działania,
- zna herb Sandomierza i Ziemi Sandomierskiej oraz pochodzenie nazwy Sandomierz,
- poznaje utwory literackie, sztukę, kulturę związaną z regionem,
- poznaje wybrane zabytki miasta i okolic,
- uczestniczy w patriotycznych uroczystościach miejskich,
- uczestniczy w wycieczkach do instytucji użyteczności publicznej oraz potrafi zachowywać się właściwie w nich,
- spotyka się z zaproszonymi gośćmi, okazuje im szacunek,
- dzieli się zdobytą wiedzą prezentując prace plastyczne oraz uczestnicząc w różnych konkursach.
Joanna Olkiewicz

 

 

 

Back to top

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Zakończenie klas 8

czwartek 20.06.2024r. godz. 17.00 sala gimnastyczna budynek przy ul. Cieśli

 

Zakończenie klas 1-3

piątek 21.06.2024r. godz. 9.00 sala gimnastyczna budynek przy ul. Mickiewicza

 

Zakończenie klas 4-7

piątek 21.06.2024r. godz. 9.45 sala gimnastyczna budynek przy ul. Cieśli