E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

Cele i zadania:
Uczeń:
- poznaje historię Sandomierza,
- poznaje położenie geograficzne miasta,
- poznaje ciekawe osoby i interesujące miejsca w okolicy,
- integracja grupy : wdrażanie do zgodnego i wspólnego działania,
- zna herb Sandomierza i Ziemi Sandomierskiej oraz pochodzenie nazwy Sandomierz,
- poznaje utwory literackie, sztukę, kulturę związaną z regionem,
- poznaje wybrane zabytki miasta i okolic,
- uczestniczy w patriotycznych uroczystościach miejskich,
- uczestniczy w wycieczkach do instytucji użyteczności publicznej oraz potrafi zachowywać się właściwie w nich,
- spotyka się z zaproszonymi gośćmi, okazuje im szacunek,
- dzieli się zdobytą wiedzą prezentując prace plastyczne oraz uczestnicząc w różnych konkursach.
Joanna Olkiewicz

 

 

 

Back to top

KOMUNIKAT

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4

IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA

W SANDOMIERZU

z dnia 06 maja 2021 r.

w sprawie organizacji pracy szkoły od dnia 17 maja 2021 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty z związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 824)

1. Od 17.05.2021 r. wszystkie oddziały klas I-III uczą się stacjonarnie w budynku szkoły przy ul. Mickiewicza 39

2. Od 17.05.2021 r. do dnia 28.05.2021 r. oddziały klas IV-VIII uczą się w systemie hybrydowym zgodnie z poniższym linkiem:

Nauka w systemie hybrydowym w terminie od 17.05.2021 r. do dnia 24.05.2021 r.

(25-28.05.2021 r. - dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)