E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

Ubiegłoroczne testy predyspozycji językowych

Test predyspozycji 2018

Test predyspozycji 2019

Test predyspozycji 2020

 


Informujemy, że w roku szkolnym 2024/2025 drugim językiem nauczania w oddziale dwujęzycznym będzie język angielski. Przedmioty nauczane dwujęzycznie w kl. VII i VIII w oddziale dwujęzycznym – biologia i geografia.

REKRUTACJA DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ DO DNIA 15 STYCZNIA 2024r.

Zarządzenie Nr 294/2023/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2024/2025 harmonogramu i ogólnych zasad rekrutacji dzieci do oddziałów sportowych i do oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych ( terminy postępowania, terminy składania dokumentów)

 

ZAŁĄCZNIKI DO WYPEŁNIENIA I ZŁOŻENIA W SZKOLE


Regulamin rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych


 

Tak to się zaczęło

W roku szkolnym 2017/2108 podjęliśmy szereg działań przygotowujących do wprowadzenia oddziałów dwujęzycznych.

Włączyliśmy się w projekt  "Dwujęzyczne Świętokrzyskie", w ramach którego:
• na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego uczniowie naszej szkoły, w tym kandydaci do klas dwujęzycznych w naszej szkole i w ILO wzięli udział w konferencjach w języku angielskim:
- 21 maja 2018 w konferencji  "A Journey Across Accents and Emotions" w Kielcach.
- 7 czerwca 2018 w konferencji na Zamku Królewskim w Sandomierzu "Let's Act It Out Again! A Miscellaneous End-Of-School-Year Review.
• 30 maja 2018 uczniowie naszej szkoły na zaproszenie Collegium Gostomianum wzięli udział w Dniu Języków Obcych zorganizowanym w Collegium oraz spotkaniach z native speakerami.
• nauczyciele różnych przedmiotów uczestniczyli w Inkubatorach Dwujęzyczności oraz serii szkoleń poświęconych tematyce dwujęzyczności organizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
Ponadto na terenie szkoły odbywało się szereg działań wspierających naukę języków obcych, między innymi:
• Uczniowie starszych klas zrealizowali projekt językowy obejmujący Szwajcarię, Francję, Hiszpanię i Monako. W ramach projektu wykonywali zadania językowe w zwiedzanych miejscowościach, a także odwiedzili katalońską szkołę w Gironie, gdzie mieli szansę szlifować język w bezpośrednim kontakcie z rówieśnikami z innego kraju, przyjrzeć się ich życiu szkolnemu, wymienić doświadczeniami i nawiązać nowe znajomości.
• Rozwijaliśmy umięjętności językowe uczniów na dodatkowych zajęciach, zachęcaliśmy do udziału w konkursach językowych
- 39 uczniów z naszej szkoły z powodzeniem wzięło udział w międzynarodowym konkursie z języka angielskiego "The Big Challenge". W konkursie uczestniczyły kraje europejskie takie jak: Polska, Austria, Francja, Belgia, Włochy, Holandia, Niemcy, Hiszpania i kraje skandynawskie, ogółem 642 864 dzieci na 5 poziomach zaawansowania. Nasi uczniowie uzyskali wyniki powyżej średniej  wojewódzkiej i krajowej na każdym poziomie.
- SP4 była gospodarzem Międzyszkolnego Konkursu Poezji Angielskiej.
- Zorganizowaliśmy szkolne konkursy z języka angielskiego: Konkurs Recytatorski, konkurs na najlepsze opowiadanie w języku angielskim "The Best Storyteller", konkurs gramatyczno-leksykalny "Grammar Master".
- Zorganizowaliśmy w szkole Dzień Języków Obcych oraz Dzień Świętego Patryka.
- Realizowaliśmy na lekcjach języka angielskiego i niemieckiego międzynarodowe projekty w ramach e-Twinning.
 
    

 O nas

W roku szkolnym 2018/2019 został utworzony pierwszy w naszej szkole oddział dwujęzyczny. Jest to klasa VIId. Uczęszczają do niej uczniowie, którzy spełnili określone w regulaminie kryteria, między innymi pomyślnie zdali test predyspozycji językowych. W klasie dwujęzycznej  wiodącym językiem jest język nagielski, w ilości pięciu godzin tygodniowo. Ponadto  prowadzone jest nauczanie dwujęzycznie na zajęciach przedmiotowych z biologii i geografii. W praktyce zgodnie z obowiązującymi przepisami po angielsku odbywa się 20% lekcji biologii. W przypadku geografii podstawa programowa nauczana jest po polsku. Uczniowie mają do dyspozycji dodatkową godzinę geografii tygodniowo, na której realizowany jest program autorski w języku angielskim.

Uczniowie klasy dwujęzycznej biorą udział w szeregu projektów i akcji, między innymi "Szkoła z klasą" oraz w innowacji pedagogicznej, gdzie uczą się jak oszczędzać, jak założyć konto w banku, czy zaplanować wycieczkę zagraniczną. Organizują także zajęcia otwarte dla uczniów klas młodszch, biorą udział w warsztatach, zajęciach terenowych, zawodoznawczych, uczestniczyli w Euroweeku i zajęciach z wolontariuszami z programu międzynarodowego AIESEC. Samodzielnie przygotowali Euro Show w ramach szkolnych obchodów Dni Języków Obcych, opracowują przedstawienie w języku angielskim, przygotowują projekty językowe. Uczniowie oddziału dwujęzycznego zdobyli czołowe miejsca w konkursie wiedzy o krajach Unii Europejskiej.
Welcome to our class!
Let us introduce ourselves. We are Marysia, Bartek, Ala, Karolina, Milena, Karol, Małgosia, Julka, Dobrusia, Natalka, Kuba, Sara and Rafał. We have English classes five times a week. Additionally every fifth Biology lesson is in English. We also have one extra lesson of Geoghraphy in English every week. Bilingual class is awesome!
 
  

 Euroweek

W dniach 14-18 listopada 2018 uczestniczyliśmy w Euroweeku w Bystrzycy Kłodzkiej. Każdy dzień wypełniony był zajęciami z obcokrajowcami. Poznaliśmy ciekawych ludzi z wielu krajów na całym świecie, między innymi z Wietnamu, Indonezji, Ekwadoru, Armenii i Meksyku. Uczyliśmy się angielskiego poprzez zabawę, piosenki, projekty, występy sceniczne. Poznawaliśmy kraje naszych zagraniczych przyjaciół. Wspólnie z wolontariuszami zwiedziliśmy fabrykę zapałek  w  Bystrzycy Kłodzkiej i wybraliśmy się na wycieczkę w Góry Stołowe.
Euroweek was a wonderful time for us. We were speaking English a lot and we made new friends from all over the world.
 
  

 Dzień języków obcych

Oddział dwujęzyczny aktywnie włączył się w obchody Dnia Języków Obcych w naszej szkole. Klasa VIId przygotowała i przeprowadziła Euro Show w języku angielskim. Uczniowie z oddziału dwujęzycznego uczyli publiczność powitań i pożegnań oraz wybranych zwrotów w różnych językach. Wyświetlili prezentację multimedialną dotyczącą ciekawostek językowych, przeprowadzili quiz wśród publiczności. Klasa dwujęzyczna zaprezentowała także układy taneczne z  różnych stron świata, wspólnie z publicznością zaśpiewała piosenki w kilku językach i opowiedziała o swoim pobycie na Euroweek oraz dlaczego warto uczyć się języków. W obchody  Dnia Języków Obcych zaangażowali się także rodzice naszych uczniów, którzy pomogli upiec ciasta na kiermasz oraz przygotać stanowisko brytyjskie, przy którym rozwiązywano zadania językowe dotyczące krajów anglojęzycznych.
 
The European Day of Languages in our bilingual class. A lof of fun. Everybody was involved in various activities. Performances, quizes, songs presentations and delicious cakes :)
 
  

 Lekcje otwarte

Lekcje otwarte z geografii i biologii w klasie dwujęzycznej.

  


 

 

 

 

Back to top

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Zakończenie klas 8

czwartek 20.06.2024r. godz. 17.00 sala gimnastyczna budynek przy ul. Cieśli

 

Zakończenie klas 1-3

piątek 21.06.2024r. godz. 9.00 sala gimnastyczna budynek przy ul. Mickiewicza

 

Zakończenie klas 4-7

piątek 21.06.2024r. godz. 9.45 sala gimnastyczna budynek przy ul. Cieśli