E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

 

„Czwórka” to szkoła z tradycjami, łącząca wieloletnie doświadczenie i sprawdzone praktyki z innowacyjnymi metodami nauczania. Zmieniamy się dla naszych uczniów i inspirujemy do zmian, stwarzamy warunki do rozwijania własnych pasji i potencjału. Naszym celem jest wszechstronny rozwój dziecka oraz jego kompetencji w sferze społecznej, emocjonalnej i kulturalnej.

Szkoła z pasją

Priorytetem szkoły jest indywidualne podejście do każdego ucznia, który jest dla nas najważnieszy. Odkrywamy talenty oraz zachęcamy do nabywania nowych umiejętności na organizowanych na terenie szkoły zajęciach pozalekcyjnych. Wdrażamy autorskie projekty oraz innowacje pedagogiczne. Tworzymy przestrzeń przyjazną dla ucznia i sprzyjającą nauce. Uczestniczymy w ogólnopolskich programach umożliwiając uczniom zdobywanie nowych doświadczeń i kompetencji.

Inspirujące zajęcia i ciekawi ludzie

W szkole stosujemy innowacyjne metody nauczania wykorzystując w tym celu przestrzeń szkolną, organizując zajęcia w terenie, wycieczki, zielone szkoły oraz dni integracyjne. Na zajęciach korzystamy z nowoczesnych technologii i multimediów. Naukę języków obych wspierają projekty międzynarodowe, m. in. E-Twinning, w których uczniowie komunikują się z rówieśnikami z całej Europy w języku obcym. Już od najmłodszych klas wprawadzamy na zajęciach zintegrowaną edukację przedmotowo-językową (CLIL). W „Czwórce” częstymi gośćmi bywają eksperci, przedstawiciele świata nauki, kultury, sztuki i sportu, osoby reprezentujące różne zawody i środowiska.

Nowoczesna edukacja

Podążamy za nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu edukacji cyfrowej i sukcesywnie je wdrażamy. Każda sala lekcyjna jest wyposażona w tablice i projektory multimedialne lub monitory interaktywne. Do dyspozycji uczniów pozostają komputery w centrum multimedialnym oraz dostęp do bezpiecznego i szybkiego Internetu podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych. Do nauczania wykorzystujemy roboty, tablety oraz drukarkę 3D.

Oddziały sportowe

Bazując na nowoczesnych obiektach sportowych utworzyliśmy w szkole oddziały sportowe w dwóch dyscyplinach sportowych: piłce ręcznej oraz piłce siatkowej. Uczniowie oddziałów sportowych uczęszczają na zajęcia na basenie, siłowni oraz dodatkowe treningi w ramach Szkolnych Ośrodków Siatkarskich oraz Ośrodków Szkoleniowych Piłki Ręcznej, działających dzięki współpracy z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej oraz ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce.

Programy i projekty

Realizujemy projekty i programy o charakterze lokalnym i ogólnopolskim. W ramach pozyskanych środków organizujemy zajęcia dodatkowe (angielski z robotami, tworzenie gier interaktywnych), nasi uczniowie uczą się, jak bezpiecznie korzytać z internetu. Pozyskujemy również środki na doposażanie naszych pracowni w pomoce naukowe oraz nowoczesne technologie i multimedia.

Pedagogika M. Montessori i roboty w edukacji wczesnoszkolnej

W edukacji wczesnoszkolnej wykorzystujemy elementy pedagogiki M. Montessori , m. in. korzystając z pomocy dydaktycznych i rozwiązań organizacyjnych. Uczniowie już od pierwszej klasy uczą się kodowania i programowania z wykorzystaniem gier edukacyjnych oraz ozobotów. Na zajęciach pozalekcyjnych kontynuujemy naukę programowania oraz oferujemy możliwość nauki dwóch dodatkowych języków obcych – języka niemieckiego i języka hiszpańskiego.

Szkoła partnerem rodziny

Rodzice są naszymi partnerami. Jesteśmy otwarci na sugestie i dialog, a jednocześnie oferujemy wsparcie w procesie wychowywania poprzez stały kontakt z nauczycielami podczas cotygodniowych konsutacji oraz dziennik elekroniczny. Z myślą o rodzicach zainicjowaliśmy Uniwersytet Rodziców, w ramach którego odbywają się zajęcia „Szkoła dla rodziców” oraz funkcjonuje e-edukatorium – interaktywna platforma z materiałami online. Tradycją szkoły stał się Piknik rodzinny – impreza o charakterze intergracyjno-edukacyjnym.

W „Czwórce”:

- dbamy o wysoką jakość nauczania,

- wdrażamy innowacje pedagogiczne w zakresie sportu oraz prowadzimy oddziały sportowe,

- umożliwiamy intensywną naukę języków obcych poprzez zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe (CLIL),

- zapewniamy wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną,

- zapewniamy opiekę pedagogów, psychologa i logopedy,

- oferujemy bogatą ofertę zajęć dodatkowych,

- zapewniamy zajęcia specjalistyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

- na zajęciach wykorzystujemy nowoczesne technologie i multimedia (TIK),

- realizujemy projekty i uczestniczymy w programach krajowych i międzynarodowych,

- pracujemy metodami projektowymi,

- zapewniamy świetlicę, w której dzieci mogą pod okiem nauczyciela odrobić pracę domową, jak również rozwijać swoje zainteresowania i pasje biorąc udział w zajęciach pozalekcyjnych lub projektach,

- współpracujemy z instytucjami działającymi na rzecz eduakcji.

Back to top

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Zakończenie klas 8

czwartek 20.06.2024r. godz. 17.00 sala gimnastyczna budynek przy ul. Cieśli

 

Zakończenie klas 1-3

piątek 21.06.2024r. godz. 9.00 sala gimnastyczna budynek przy ul. Mickiewicza

 

Zakończenie klas 4-7

piątek 21.06.2024r. godz. 9.45 sala gimnastyczna budynek przy ul. Cieśli