E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

Katarzyna Korczak - logopeda, nauczyciel języka polskiego. Ukończyła filologię polska na WSP w Rzeszowie oraz logopedię korekcyjną na UMCS w Lublinie. Obecnie studiuje neurologopedię na MCKPUJ w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas wieloletniej pracy w szkole. Lubi pracę z dziećmi. Stosuje zasadę nauki przez zabawę.

 

Dzień

Godziny pracy      

Miejsce

Poniedziałek

11:50 - 14:35

ul. Mickiewicza, I. piętro, sala 22a

Wtorek

11:50 - 12:35

ul. Mickiewicza, I. piętro, sala 22a

Środa

8:55 - 9:40

11:50 - 14:35

ul. Mickiewicza, I. piętro, sala 22a

Czwartek

13:50 - 14:35

ul. Mickiewicza, I. piętro, sala 22a

Piątek

8:00 - 8:45

ul. Mickiewicza, I. piętro, sala 22a

 

Zajęcia logopedyczne prowadzone są z dziećmi w grupach do czterech osób. Podczas spotkań uczniowie usprawniają funkcję narządów mowy. Ćwiczą oddychanie, motorykę artykulatorów i fonację. Poznają zasady poprawnej artykulacji głosek, utrwalają ich prawidłową wymowę. Doskonalą także pamięć, koncentrację uwagi i spostrzegawczość. Wykonują ćwiczenia stymulujące percepcję słuchową.

  

  

Dla Rodziców

Zapraszam na konsultację, jeśli dziecko:

  • mówi niewyraźnie,
  • nie wypowiada sz, rz, cz, dż, r lub innych głosek,
  • myli głoski o podobnym brzmieniu,
  • nawykowo oddycha przez otwarte usta,
  • podczas mówienia układa język miedzy przednie zęby,
  • przestawia sylaby w obrębie wyrazu lub skraca wyrazy,
  • wydaje się, że nie rozumie poleceń,
  • słabo reaguje na bodźce dźwiękowe.

 

   

   

Back to top

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Zakończenie klas 8

czwartek 20.06.2024r. godz. 17.00 sala gimnastyczna budynek przy ul. Cieśli

 

Zakończenie klas 1-3

piątek 21.06.2024r. godz. 9.00 sala gimnastyczna budynek przy ul. Mickiewicza

 

Zakończenie klas 4-7

piątek 21.06.2024r. godz. 9.45 sala gimnastyczna budynek przy ul. Cieśli