E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Sandomierz realizowanego w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej.

 Pracownia dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Kielcach

Całkowity koszt zadania 75.000,00 zł. w tym kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Kielcach 60.000,00 zł (dotacja w kwocie 60.000,00 zł. stanowiącej 80% kosztów kwalifikowalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Sandomierz, którego całkowity koszt wynosi 75.000,00 zł.)

Główne cele edukacji ekologicznej w oparciu o pomoce dydaktyczne uzyskane w ramach programu:

Polepszenie warunków nauczania przedmiotów przyrodniczo – środowiskowych
Poniesienie jakości edukacji ekologicznej poprzez organizacje zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w pracowni, kształtujących zainteresowanie dzieci ekologią i ochroną środowiska.
Integracja i współpraca w zakresie edukacji ekologicznej szkoły, urzędu gminy, społeczności lokalnej i innych jednostek związanych z działalnością ekologiczną.

 

Główne cele edukacji ekologicznej w oparciu o pomoce dydaktyczne uzyskane w ramach programu:

  1. Polepszenie warunków nauczania przedmiotów przyrodniczo – środowiskowych
  2. Poniesienie jakości edukacji ekologicznej poprzez organizacje zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w pracowni, kształtujących zainteresowanie dzieci ekologią i ochroną środowiska.
  3. Integracja i współpraca w zakresie edukacji ekologicznej szkoły, urzędu gminy, społeczności lokalnej i innych jednostek związanych z działalnością ekologiczną.

W roku 2017/2018 odbyły się zajęcia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych:

Ekologiczna gra leśna

Eko puzzle

Alternatywne źródła energii

Meteorologiczne zajęcia terenowe w szkolnej stacji meteorologicznej


  1. Obserwacje i zajęcia badawcze    Zajęcia dla przedszkolaków - Dzień Otwarty Szkoły

 Zajęcia "Mali badacze przyrody"  w ramach Akademii Malucha

          W  dniu  17.05.2018 r.  odbyły się kolejne zajęcia dla przedszkolaków  w ramach Akademii  Malucha. Zajęcia były przygotowane przez nauczycieli przedmiotów przyrodniczych oraz uczniów klas VII i III z oddziałów gimnazjalnych. Mali odkrywcy mogli podziwiać niesamowite eksperymenty oraz wykonywać wraz z uczniami proste doświadczenia. Uczestniczyli również w pokazach urządzeń napędzanych alternatywnymi źródłami energii oraz prowadzili obserwacje obiektów przyrodniczych.

          Zajęcia wzbudziły ogromny entuzjazm i zainteresowanie  przedszkolaków, a także ich rodziców.

          Nauczyciele prowadzący: Agnieszka Modras, Barbara Wieczorek, Bożena Brzezowska, Alojzy Ciszkiewicz.

 

Back to top

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Zakończenie klas 8

czwartek 20.06.2024r. godz. 17.00 sala gimnastyczna budynek przy ul. Cieśli

 

Zakończenie klas 1-3

piątek 21.06.2024r. godz. 9.00 sala gimnastyczna budynek przy ul. Mickiewicza

 

Zakończenie klas 4-7

piątek 21.06.2024r. godz. 9.45 sala gimnastyczna budynek przy ul. Cieśli