E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

mgr Iwona Mazur – pedagog wczesnoszkolny i przedszkolny oraz nauczyciel wychowania fizycznego ze specjalnością gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna, terapeuta pedagogiczny w zakresie dysleksji oraz terapeuta SI.

mgr Magdalena Winiarczyk – nauczyciel wychowania fizycznego ze specjalnością gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista z zakresu Zespołu Aspergera i autyzmu.

 

Dzień

Godziny pracy w sali SI   

Miejsce

Poniedziałek

8.00- 16.25

ul. Cieśli, parter

Wtorek

7.10 – 16.25

ul. Cieśli, parter

Środa

8.00 – 16.25

ul. Cieśli, parter

Czwartek

8.00 -16.25

ul. Cieśli, parter

Piątek

8.00 – 16.25

Ul. Cieśli, parter

Integracja sensoryczna to zjawisko zachodzące w ośrodkowym układzie nerwowym. Polega na interpretacji, organizacji i integracji bodźców zmysłowych odbieranych z organizmu i środowiska. W efekcie tego procesu układ nerwowy podejmuje decyzje, które bodźce zignorować, na których się skoncentrować, na które odpowiedzieć. Dzięki temu możemy skutecznie funkcjonować w zmiennych warunkach sytuacyjnych. Zaburzenia w zakresie integracji sensorycznej wywierają negatywny wpływ na wszystkie sfery funkcjonowania człowieka, dlatego istotne jest szybkie postawienie diagnozy i rozpoczęcie terapii.

Oddziaływanie terapeutyczne polega na planowym bodźcowaniu trzech podstawowych, pierwotnych zmysłów: dotyku, czucia głębokiego i równowagi, które stanowią bazę dla wykształcenia wyższych, bardziej zaawansowanych umiejętności przetwarzania sensorycznego.

Zajęcia prowadzone w naszej szkole są ukierunkowane na osiąganie przez dziecko sukcesu, poprzez danie możliwości wyboru ćwiczeń i zabaw. Bazujemy na mocnych stronach dziecka i staramy się korygować występujące deficyty. Terapiaodbywa się w bardzo dobrze wyposażonej sali integracji sensorycznej, która nieustannie jest wyposażana w nowy sprzęt i pomoce.

ZASADY UCZESTNICZENIA W ZAJECIACH

Do zajęć SI są kwalifikowani uczniowie na podstawie opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, gdzie specjaliści wykonują diagnozę procesów integracji sensorycznej. W szkole możemy, za zgodą rodzica, wykonać wstępną diagnozę w sytuacji gdy występują zaburzenia w funkcjonowaniu dziecka w szkole.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu 45 minut.

Na zajęcia należy ubrać dziecko w wygodny strój np. dres. Dzieci ćwiczą w skarpetkach lub boso.

Rodzice uczestniczą w zajęciach tylko w wyjątkowych sytuacjach. Zwykle pozostawiają dziecko z terapeutą.

Back to top

KOMUNIKAT

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4

IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA

W SANDOMIERZU

z dnia 06 maja 2021 r.

w sprawie organizacji pracy szkoły od dnia 17 maja 2021 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty z związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 824)

1. Od 17.05.2021 r. wszystkie oddziały klas I-III uczą się stacjonarnie w budynku szkoły przy ul. Mickiewicza 39

2. Od 17.05.2021 r. do dnia 28.05.2021 r. oddziały klas IV-VIII uczą się w systemie hybrydowym zgodnie z poniższym linkiem:

Nauka w systemie hybrydowym w terminie od 17.05.2021 r. do dnia 24.05.2021 r.

(25-28.05.2021 r. - dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)