E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

Ważne adresy i telefony:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34,
tel.: 15 644 10 10

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34, tel.: 15 832 32 04

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu, ul. Słowackiego 17a, tel.: 15 832 05 93

Punkt Interwencji Kryzysowej, ul. Żydowska 6c, tel.: 15 832 31 60

Punkt Edukacyjno – Konsultacyjny, ul. Mariacka 1, tel. :15 832 84 13

Świetlica Środowiskowa ul. Słowackiego 15, tel.: 15 833 29 75

Komenda Powiatowa Policji , ul. Mickiewicza 30, tel: 15 833 42 33

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Mariacka 1,
tel. : 15 832 84 13

Poradnia Terapii Uzależnień , ul Schinzla 13, tel. : 15 833 07 31

Bezpłatne telefony zaufania:

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111 ( czynny codziennie od 12.00 do 02.00)

Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia”:
800 120 226 ( całodobowo)

Ogólnopolski Telefon Zaufania ds. Przemocy w Rodzinie: 800 120 226 ( czynny od poniedziałku do piątku, w godz.: 9.30 – 15.30)

Bezpieczeństwo w Internecie, tel.: 800 100 100 (czynny od poniedziałku do piątku w godz.:12.00 – 18.00).

Back to top

Szanowni Państwo,

w związku z opublikowaniem rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dniem 26 października 2020 r. oddziały IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 w Sandomierzu przechodzą na nauczanie zdalne. Ograniczenie to będzie obowiązywało do dnia 8 listopada 2020 r.

Organizacja pracy szkoły w dniach 26.10.2020 r. – 8.11.2020 r.

Oddziały I – IIII:

- nauka odbywa się stacjonarnie w budynku szkoły przy ul. Mickiewicza 39 zgodnie z dotychczasowym planem lekcji,

- wszystkie zajęcia dodatkowe, w tym zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia w ramach Stowarzyszenia „Czwórka na szóstkę” odbywają się zgodnie z dotychczasowym planem,

- świetlica pracuje zgodnie z przyjętymi godzinami pracy - bez zmian pracuje również stołówka szkolna.

Oddziały IV-VIII:

- nauka odbywa się w systemie zdalnym, tj. w sposób synchroniczny za pomocą aplikacji MS Teams (lekcje online) oraz asynchroniczny za pomocą aplikacji MS Teams (przekazywanie treści),

- w przypadku nieobecności uczniów w szkole ogranicza się godziny pracy świetlicy przy ul. Cieśli 2,

- w przypadku nieobecności uczniów w szkole nie będą wydawane obiady przy ul. Cieśli 2,

- szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej zostały zawarte w Procedurach Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu – Nauczanie zdalne i hybrydowe, które zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce: Koronawirus – aktualności,

- w zakładce: Koronawirus – aktualności znajduje się również plan lekcji, który obowiązuje w czasie nauczania zdalnego. Wszystkie zajęcia podświetlone na szaro odbywają się online i trwają 30 minut. Z zajęć nie podświetlonych na szaro będą przekazywane treści i zadania do realizacji.

Uwaga: w przypadku uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub braku możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania dyrektor ma obowiązek umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. O powyższych sytuacjach, bądź też braku odpowiedniego sprzętu należy informować wychowawcę oddziału.

Bardzo proszę o zapoznanie się z Procedurami Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu – Nauczanie zdalne i hybrydowe i zwrócenie uwagi zwłaszcza na załącznik nr 3 do Procedur pt. „Zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach zdalnych”.

W najbliższym czasie przekażemy Państwu informacje o terminach konsultacji specjalistów i nauczycieli.

Małgorzata Szuba