E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody

W dniach 13.01.2020-24.01.2020 w Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu gościli wolontariusze z międzynarodowego programu AIESEC. Byli to: Bronte Le Quesne z Australii, Alexis Cobian Arrevillaga z Meksyku oraz Iris Li z Chin. Pomysł wypróbowania tego rodzaju kontaktu dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej z osobami z innych krajów wyszedł od zaprzyjaźnionych nauczycieli języka angielskiego z Collegium Gostomianum. I Liceum jest obok SP4 drugą szkołą w Sandomierzu prowadzącą oddziały dwujęzyczne. Nauczyciele obu szkół współpracują ze sobą i często wymiejąją się cennymi doświadczeniami, aby na bieżąco dbać o poziom kształcenia i dopasowywać metody pracy do potrzeb uczniów. I LO gościło już u siebie wolontariuszy z tego programu wielokrotnie. Wolontariusze z AIESEC realizowali w Szkole Podstawowej nr 4 specjalny program, w ramach którego przekazywali informacje kulturowe o swoich krajach, uczestniczyli w lekcjach języka angielskiego oraz w zajęciach dodatkowych z uczniami. Wizyta wolontariuszy w SP 4 trwała dwa tygodnie i objęła wszystkie oddziały, zarówno najmłodszych, jak i starszych uczniów, w szczególności klasy dwujęzyczne. Zajęcia odbywały się w formie zabaw, quizów, prezentacji multimedialnych, konwersacjii pracy w grupach. Podczas lekcji dzieci zadawały wiele pytań, porównywały Polskę, Australię, Meksyk i Chiny pod kątem życia rodzinnego, świąt, potraw, zwyczajów, szkoły. Pobyt wolontariuszy był świetną okazją do rozwijania umiejętności językowych, w szczególności mówienia. Uczniowie mieli wiele możliwości posługiwania się językiem angielskim w codziennych sytuacjach. Zaproszeni goście uczestniczyli także w zajęciach dodatkowych takich jak lekcja gry w badmingtona, spędzali z uczniami czas na siłowni, na kręglach, na łyżwach, byli razem w kinie, na pizzy. Wolontariusze docenili także serdeczność i życzliwość rodzin naszych uczniów, które gościły ich u siebie w domach i fantastycznie zadbały o to by goście czuli się jak u siebie w domu. Wizyta wolontariuszy z programu AIESEC była niewątpliwie ciekawym doświadczeniem, które pozwoliło dzieciom na spojrzenie na świat z perspektywy innych kontynentów, ale także umożliwiło promowanie wizerunku Sandomierza jako miasta otwartego i przyjaznego turystom.

  

  

 

Back to top

Szanowni Państwo,

w związku z opublikowaniem rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dniem 26 października 2020 r. oddziały IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 w Sandomierzu przechodzą na nauczanie zdalne. Ograniczenie to będzie obowiązywało do dnia 8 listopada 2020 r.

Organizacja pracy szkoły w dniach 26.10.2020 r. – 8.11.2020 r.

Oddziały I – IIII:

- nauka odbywa się stacjonarnie w budynku szkoły przy ul. Mickiewicza 39 zgodnie z dotychczasowym planem lekcji,

- wszystkie zajęcia dodatkowe, w tym zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia w ramach Stowarzyszenia „Czwórka na szóstkę” odbywają się zgodnie z dotychczasowym planem,

- świetlica pracuje zgodnie z przyjętymi godzinami pracy - bez zmian pracuje również stołówka szkolna.

Oddziały IV-VIII:

- nauka odbywa się w systemie zdalnym, tj. w sposób synchroniczny za pomocą aplikacji MS Teams (lekcje online) oraz asynchroniczny za pomocą aplikacji MS Teams (przekazywanie treści),

- w przypadku nieobecności uczniów w szkole ogranicza się godziny pracy świetlicy przy ul. Cieśli 2,

- w przypadku nieobecności uczniów w szkole nie będą wydawane obiady przy ul. Cieśli 2,

- szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej zostały zawarte w Procedurach Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu – Nauczanie zdalne i hybrydowe, które zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce: Koronawirus – aktualności,

- w zakładce: Koronawirus – aktualności znajduje się również plan lekcji, który obowiązuje w czasie nauczania zdalnego. Wszystkie zajęcia podświetlone na szaro odbywają się online i trwają 30 minut. Z zajęć nie podświetlonych na szaro będą przekazywane treści i zadania do realizacji.

Uwaga: w przypadku uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub braku możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania dyrektor ma obowiązek umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. O powyższych sytuacjach, bądź też braku odpowiedniego sprzętu należy informować wychowawcę oddziału.

Bardzo proszę o zapoznanie się z Procedurami Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu – Nauczanie zdalne i hybrydowe i zwrócenie uwagi zwłaszcza na załącznik nr 3 do Procedur pt. „Zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach zdalnych”.

W najbliższym czasie przekażemy Państwu informacje o terminach konsultacji specjalistów i nauczycieli.

Małgorzata Szuba