• Nabór do klasy pierwszej
  Nabór do klasy pierwszej

  W naszej szkole uczymy w dwóch budynkach z pełną infrastrukturą sportowo - rekreacyjną!
  Posiadamy:
  - salę do zajęć z Integracji Sensorycznej,
  - multimedialne pracownie,
  - bardzo dobrze wyposażone, wygodne świetlice.
  Uczymy w oddziałach dwujęzycznych,sportowych oraz oddziałach Montessori.
  Organizujemy Zielone i Białe Szkoły, wycieczki zagraniczne oraz Pikniki Rodzinne.

 • Łączymy tradycję z nowoczesnością
  Łączymy tradycję z nowoczesnością

  Prowadzimy oddziały z pedagogiką M. Montessori
  Realizujemy innowacje pedagogiczne, programy i projekty międzynarodowe
  Oferujemy liczne zajęcia pozalekcyjnych
  Działalność szkoły wspiera stowarzyszenie „Czwórka na szóstkę”

 • Realizujemy pasje sportowe
  Realizujemy pasje sportowe

  Prowadzimy oddziały sportowe od klasy VI
  Organizujemy naukę pływania od klasy pierwszej
  Jesteśmy szkołą OSPR oraz uczestniczymy w programie SOS
  Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo każdego ucznia!

 • Kompetencje kluczowe
  Kompetencje kluczowe

  Prowadzimy oddziały dwujęzyczne od kl. VII
  Współpracujemy z wolontariuszami z całego świata.
  Organizujemy dla dzieci, rodziców i opiekunów zajęcia otwarte,
  wydarzenia z cyklu Żywe lekcje historii
  Prowadzimy Akademię Malucha

E-dziennik
Oddziały dwujęzyczne
Oddziały M. Montessori
Oddziały sportowe
Konkursy
Zawody
Scenariusz zajęć z elementami kodowania
Klasa 2
Temat: Nasze wakacyjne wspomnienia
Cele ogólne
•  Kształtowanie orientacji przestrzennej;
•  Rozwijanie umiejętności planowania;
•  Rozwijanie umiejętności swobodnej wypowiedzi;
•  Rozwijanie miękkich kompetencji (umiejętność pracy zespołowej, logiczne algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów.
Cele operacyjne:
•  Potrafi, przy pomocy symboli graficznych stworzyć kod;
•  Potrafi ułożyć obrazek na podstawie podanych współrzędnych;
•  Potrafi stworzyć logiczny ciąg zdarzeń;
•  Chętnie pracują w zespołach.
Metody:
Poszukująca, podająca, praktycznego działania.
Formy:
Grupowe, zespołowe, indywidualne.
Środki dydaktyczne:
Mata do kodowania „Kodowanie na dywanie”, karty pracy, kolorowe kubki, kartki i flamastry lub krążki ruchu.
 
 
Przebieg zajęć:
•  Przywitaj się z dziećmi, powiedz, że na dzisiejszych zajęciach porozmawiacie o minionych wakacjach, powspominacie miejsca, sytuacje i osoby, które tworzyły niepowtarzalny klimat wakacyjnego wypoczynku;
•  Rozłóż matę do kodowania pokratkowaną stroną do góry (jeśli nie posiadacie maty do kodowania, to wykonajcie to zadanie na kartach pracy), poproś dzieci, aby ułożyły kubki na miejscach, które wskażesz. Przeczytaj uczniom współrzędne odpowiednich pól (czytaj je wyrywkowo, wtedy trudniej będzie odgadnąć wzór, w trakcie układania).
•  Zapytaj dzieci, co wskazuje obrazek i co go łączy z wakacjami;
•  Porozmawiajcie z dziećmi o tym, jak można na długo zachować wakacyjne wspomnienia (album ze zdjęciami, filmy, drobne pamiątki kojarzące się z wakacjami…);
•  Zaprezentuj uczniom materiał pomocniczy, omówcie co się znajduje na obrazkach;
•  Stwórzcie opowieść na podstawie ciągu obrazków (dokładaj kolejne krążki od lewej do prawej tworząc ciąg  obrazków, poproś dzieci o ułożenie do nich historii);
•  Odwróć obrazki na drugą stronę i spróbujcie odtworzyć stworzoną przed chwilą historię, bez podglądania grafik;
•  Rozłóż obrazki, w taki sposób, żeby utworzyły prostokąt (na macie lub bez), poproś dzieci o zakrycie oczu,  następnie zamień miejsce położenia 3 obrazków. Zapytaj dzieci, które obrazki zmieniły miejsce;
• Rozłóż na macie obrazki, postaw w dowolnych miejscach dwa kubki (w różnych kolorach). Poproś dzieci, o utworzenie kodu, który będzie instrukcją przemieszczenia się kubka (w jednym kolorze), na pole na którym stoi kubek (w drugim kolorze). Trasa, która będzie bazą do stworzenia kodu musi przebiegać przez wszystkie wakacyjne obrazki;
•  Podziel dzieci na zespoły, rozdaj im kartki i flamastry i poproś o zapisanie, przy pomocy symboli graficznych kodu  (możecie ułożyć kod z krążków ruchu);
•  Zanim uczniowie przejdą do wykonania zadania, przypomnijcie zasady tworzenia kodu (tworzymy ciąg znaków ułożony w jednej linii, rozpoczynający się symbolem „start” a kończący symbolem „stop”),
•  Poproś zespoły o zaprezentowanie stworzonych rozwiązań, sprawdźcie, czy wszystkie kody są prawidłowe, dokonajcie ewentualnych poprawek, zastanówcie się, który z przedstawionych kodów, jest najbardziej optymalny,
•   Podziękuj uczniom za aktywny udział w zajęciach 
kod wakacje   kod wakcje1
 
 

Back to top

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Zakończenie klas 8

czwartek 20.06.2024r. godz. 17.00 sala gimnastyczna budynek przy ul. Cieśli

 

Zakończenie klas 1-3

piątek 21.06.2024r. godz. 9.00 sala gimnastyczna budynek przy ul. Mickiewicza

 

Zakończenie klas 4-7

piątek 21.06.2024r. godz. 9.45 sala gimnastyczna budynek przy ul. Cieśli